Právo obchodných spoločností

Právo obchodných spoločností

  • Vypracovanie zakladacích dokumentov obchodných spoločností
  • Realizácia zmien v spoločnosti (vymenovanie/odvolanie konateľov, zmena sídla a pod.)
  • Vypracovanie/vypovedanie zmlúv s konateľmi, prokuristami a pod.
  • Ukončenie existencie spoločnosti likvidáciou (od vstupu do likvidácie až po výmaz spoločnosti z obchodného registra) alebo bez likvidácie (zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie spoločnosti)

Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť textDoplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text

Kontaktujte nás!

Pokiaľ máte otázky stačí zavolať na +421 911 120 375