Tím

Mgr. Dana Sarah Márton

Zakladateľ a Managing partner

Mgr. Dana S. Márton, je zakladajúcim spoločníkom a konateľom spoločnosti Márton & Partner, s.r.o. Po úspešnom absolvovaní Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2001 nastúpila ako koncipient do advokátskej kancelárie kooperujúcej s medzinárodnou poradenskou spoločnosťou Rödl & Partner, s.r.o., s ktorou po zložení advokátskych skúšok v roku 2005 už priamo spolupracovala ako advokát, a to až do novembra roku 2014. V súčasnosti vykonáva svoju advokátsku prax v rámci spoločnosti Márton & Partner, s.r.o.

Vo svojej praxi sa zameriava na poradenstvo v oblasti pracovného práva, práva k nehnuteľnostiam, občianskeho práva, obchodného práva a práva obchodných spoločností, rovnako ako aj rodinnému právu.

Mgr. Márton sa okrem publikačnej činnosti venuje aj prednášaniu na odborných seminároch.

Jazykové znalosti: slovenčina (rodný jazyk), nemčina, angličtina, ruština a španielčina

Kontaktujte nás!

Pokiaľ máte otázky stačí zavolať na +421 911 120 375