Práva k nehnuteľnostiam

Práva k nehnuteľnostiam

  • Vypracovanie podkladov ku kúpe, resp. predaju nehnuteľností
  • Zriaďovanie vecného bremena, záložného práva, zádržného práva
  • Vypracovanie dokumentácie potrebnej k zápisu do katastra nehnuteľností
  • Komunikácia so stavebným úradom a ostatnými príslušnými orgánmi
  • Zastupovanie v súdnych sporoch o práva k nehnuteľnostiam

Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť textDoplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text

Kontaktujte nás!

Pokiaľ máte otázky stačí zavolať na +421 911 120 375