O nás

O nás

Spoločnosť Márton & Partner, s.r.o. poskytuje svojim slovenským i zahraničným klientom právne poradenstvo na vysokej odbornej úrovni, ktorá sa odráža v individuálnom prístupe ku klientovi a zohľadnení jeho špecifík pri navrhovaných riešeniach.


Komplexnosť poradenstva spoločnosti Márton & Partner, s.r.o. je zabezpečené aj spoluprácou s odborníkmi z oblasti auditu, daňového a podnikového poradenstva. Našimi mandantmi sú zväčša stredné a malé podniky podnikajúce v rôznych oblastiach so záujmom o integrované a efektívne riešenia zohľadňujúce nielen právne, ale aj daňové aspekty a administratívnu náročnosť projektu. Poradenstvo poskytujeme v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku.


Okrem prípadového poradenstva svojim klientom poskytujeme pravidelné informácie o novinkách v oblasti právnej, daňovej a účtovnej formou mandátneho listu, príp. v skrátenej forme na našej webovej stránke www.marton-partner.sk/blog/.


Spoločnosť Márton & Partner, s.r.o. je zapojená do programu Pro bono Advokáti organizovaným Nadáciou Pontis.

Ohlasy