Pracovné právo

Pracovné právo

  • Príprava pracovnoprávnej dokumentácie
  • Vysielanie zamestnancov
  • Poskytovanie poradenstva agentúram dočasného zamestnávania
  • Zastupovanie pri sporoch so zamestnávateľom, resp. so zamestnancom (napr. o neplatné ukončenie pracovného pomeru, nevyplatenie mzdy či odstupného)
  • Zastupovanie zamestnávateľa pri kolektívnom vyjednávaní
  • Vypracovanie interných smerníc zamestnávateľa (BOZP, ochrana osobných údajov a pod.)
  • Sociálny audit

Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť textDoplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text

Kontaktujte nás!

Pokiaľ máte otázky stačí zavolať na +421 911 120 375