DAŇOVÉ PRÁVO

DAŇOVÉ PRÁVO

  • vypracovanie odborných stanovísk vo veciach daní, odvodov a poplatkov;
  • posudzovanie a vypracovanie zmlúv zohľadniac možné daňové riziká v SR ako aj príslušné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia;
  • posudzovanie obchodov vykonaných v SR z daňového hľadiska, vrátane analýzy dopadov a možných scenárov;
  • ďalšie súvisiace služby

Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť textDoplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text

Kontaktujte nás!

Pokiaľ máte otázky stačí zavolať na +421 911 120 375