Obchodné právo

Obchodné právo

  • Vypracovanie a posudzovanie zmlúv uzatváraných s obchodnými partnermi
  • Poskytovanie záväzných stanovísk
  • Zastúpenie pri sporových konaniach s obchodnými partnermi alebo spoločníkmi obchodnej spoločnosti
  • Vymáhanie pohľadávok

Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť textDoplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text

Kontaktujte nás!

Pokiaľ máte otázky stačí zavolať na +421 911 120 375