Občianske právo

Občianske právo

  • Vypracovanie a posudzovanie zmlúv podľa občianskeho práva (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o pôžičke, nájomná zmluva apod.)
  • Ochrana práv spotrebiteľov
  • Zastupovanie v rozvodovom konaní a vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • Zastupovanie v sporoch na určenie, resp. ochranu vlastníctva
  • Riešenie tzv. susedských sporov
  • Zastupovanie v dedičskom konaní
  • Vymáhanie pohľadávok

Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť textDoplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text Doplniť text

Kontaktujte nás!

Pokiaľ máte otázky stačí zavolať na +421 911 120 375