Blog

Novela Obchodného zákonníka účinná k 01.01.2016

  • 12.02.2016

Novela Obchodného zákonníka (zákon č. 87/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník), účinná k 01.01.2016, je zameraná na riešenie problematiky poškodzovania veriteľov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní a zároveň by mala posilniť zodpovednosť podnikateľov za svoje záväzky voči veriteľom...

Viac...